Privacyverklaring

Persoonsgegevens worden alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt verzameld en in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) .

De website www.mariandaems.nl wordt beheerd door Marian Daems.

Marian Daems is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Marian Daems
Achterom 19
1621KP Hoorn
KvK: 371572410000

Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen

Reacties en informatie uit contactformulieren

Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de data getoond in het reactieformulier (zoals naam, e-mailadres, website en je bericht) en ook het IP-adres van de bezoeker en de browser gebruikersagent string om spam opsporing te helpen. Bij elke reactie en in het contactformulier wordt expliciet gevraagd om toestemming voor de opslag en verwerking van de gegevens.

Een geanonimiseerde string, gemaakt op basis van je e-mailadres (dit wordt ook een hash genoemd) kan worden gestuurd naar de Gravatar service. De privacybeleidspagina kun je hier vinden: https://automattic.com/privacy/. Nadat je reactie is goedgekeurd, is je profielfoto publiekelijk zichtbaar in de context van je reactie.

Webshop

In de webshop van Marian Daems Keramiek worden verschillende persoonsgegevens verzameld, zoals: NAW-gegevens, e-mailadres en betaalgegevens. Deze gegevens zijn noodzakelijk voor het uitvoeren van de overeenkomst. Daarnaast wordt in de webshop nog expliciet gevraagd om toestemming voor de opslag en verwerking van de gegevens.

Nieuwsbrief

Het is mogelijk om je in te schrijven voor de nieuwsbrief. Jouw gegevens worden alleen voor de nieuwsbrief gebruikt als je hier expliciet toestemming voor geeft. Dit kan door bij het afrekenen in de webshop het vinkje ‘Schrijf je in voor de nieuwsbrief’ aan te vinken of op de homepagina je gegevens in te vullen onder het kopje ‘nieuwsbrief’.

Ingesloten inhoud

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud tonen. Bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagd zich exact hetzelfde als alsof de bezoeker deze andere heeft website bezocht.

Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

Facebook

Deze website gebruikt Facebook om het laatste nieuws van onze pagina weer te geven. Lees de privacyverklaring van Facebook om te weten hoe zij met privacy omgaan.

Links

Op mijn website zul je links naar externe websites aantreffen. Door op een link te klikken ga je naar een website buiten www.mariandaems.nl. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijs ik hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.

Delen van informatie

Een (deel van) jouw gegevens kunnen verstrekt worden aan derden die ten behoeve van mij een deel van de verwerking op zich zullen nemen.

Doorgifte naar de Verenigde Staten

Een van mijn verwerkers is gevestigd in de Verenigde Staten. Jouw gegevens kunnen dus worden doorgegeven, opgeslagen en verwerkt in de Verenigde Staten. De doorgifte van deze gegevens gebeurt op grond van het EU-VS Privacy Shield Framework.

Beveiliging persoonsgegevens

Om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen, zijn passende technische maatregelen genomen. Deze maatregelen zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die verwerkt worden. De beveiligingsmaatregelen die ik onder andere genomen heb, zijn: beveiliging van netwerkverbindingen via SSL.

Bewaartermijn

Je gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen.

Jouw gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van een overeenkomst, bewaar ik in ieder geval zolang jij mijn diensten afneemt en tenminste voor een periode van 10 jaar, om aan mijn wettelijke plicht te voldoen. Na afloop van de periode van 10 jaar verwijder ik jouw gegevens binnen 1 jaar.

Wanneer je een reactie achterlaat dan wordt die reactie en de metadata van die reactie voor altijd bewaard. Op deze manier kunnen we vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren in plaats van dat we ze moeten modereren.

Voor gebruikers die geregistreerd op onze website (indien van toepassing), bewaren we ook persoonlijke informatie in hun gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen hun persoonlijke informatie bekijken, wijzigen of verwijderen op ieder moment (de gebruikersnaam kan niet gewijzigd worden).

De bovenstaande termijnen gelden, tenzij er voor mij verdere wettelijke verplichtingen bestaan om de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

Rechten

Je hebt recht op inzage in jouw persoonsgegevens en het recht om jouw persoonsgegevens te rectificeren. Als je wil weten welke persoonsgegevens van jou verwerkt worden, dan kun je een schriftelijk inzageverzoek doen. Mochten jouw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kunt je schriftelijk verzoeken om jouw gegevens te wijzigen of aan te vullen.

Als jij jouw toestemming hebt gegeven om bepaalde gegevens van jou te verwerken, heb je altijd het recht om deze toestemming in te trekken, waarna je gegevens niet meer op basis van die toestemming verwerkt zullen worden. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de gegevensverwerking op basis van jouw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking.

Daarnaast heb je een recht op het wissen van jouw persoonsgegevens, een recht op het beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien heb je recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van jouw gegevens. Ook hiervoor kun je een schriftelijk verzoek doen.

Je hebt het recht om een klacht in te dienen over de manier waarop ik met jouw gegevens omga. Deze klacht kun je indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Je verzoek zal binnen 4 weken in behandeling genomen worden. Onder schriftelijk wordt ook verstaan een e-mail. Je kunt je verzoek e-mailen aan info@mariandaems.nl.

Wijzigingen

Ik behoud me het recht voor wijzigingen in deze privacyverklaring aan te brengen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.

Cookies

Instellingen

Hieronder kun je aangeven wat voor soort cookies je toestaat op deze website.